Grupper

Dagvårdsgrupp

Pandas (2-3 år)

Teddybears (4-5 år)

Förskolegrupp och Eftermiddagsgrupp

Tigers (6-7 år)

Klubb​

 

English Club (7-8 år)

 

Dagvårdsgrupp (Pandas), 2-år
• 9 h (7:00-17:00) inkluderar morgonmål, lunch och mellanmål (5 dagar)
• 9 h (7:00-17:00) inkluderar morgonmål, lunch och mellanmål (4 dagar)
 

Ditt barns första rika upplevelse av det engelska språket börjar vid två års ålder (3 år) i dagvårdsgruppen i Borgå Engelskspråkiga Lekskola. Deras äventyr börjar med språkfördjupning genom dagliga rutiner, musik, rytmer, sagor, småslöjd, smågruppsundervisning och viktigaste av allt: genom lek. Pandas lär sig att bli medlemmar i en grupp, att skaffa nya vänner och att dela med sig. Deras individualitet stärks med hjälp av aktiviteter lämpade för deras ålder, vilka också hjälper dem att bygga upp sitt ordförråd. Dessutom hjälper andra årets barn de nya barnen att vänja sig vid språket. Pandas inlärningsupplevelse baserar sig på ett månatligt tema och ett veckotema. Temaord lärs ut och stärks under den veckan och framöver. För dagvårdsgruppen hjälper all den här inlärningen via lek och tillräckligt med tid, utrymme och stöd, att skapa en trygg och säker miljö för varje barn att växa som individ och ansvarsfull medlem av samhället.

 

Förberedande grupp (Teddybears), 4-5 år
• 9 h (7:00-17:00) inkluderar morgonmål, lunch och mellanmål (5 dagar)
• 9 h (7:00-17:00) inkluderar morgonmål, lunch och mellanmål (4 dagar)

 

Barnen fortsätter efter dagvårdsgruppen (Pandas) och/eller börjar i den förberedande gruppen (Teddybears) vid 4 eller 5 års ålder. Precis som dagvårdsgruppen, använder sig den förberedande gruppens lärare bara av engelska när de kommunicerar med barnen, och barnen uppmuntras att använda sin engelska i praktiken. De dagliga rutinerna såväl som lektionerna och aktiviteterna, uppmuntrar barnen till att uppleva världen runt omkring dem genom att använda alla sina sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel och det här hjälper dem att bygga upp sitt ordförråd. I många aktiviteter delar vi in gruppen i två mindre grupper för att kunna uppmärksamma varje barn bättre. Mindre grupper gör det lättare för barnen att koncentrera sig på sitt arbete och inlärning. Andra årets barn ”hjälper” också de nya barnen att vänja sig vid språket. Teddybears lär sig grundvärderingar som till exempel att acceptera olikheter, ta andra i beaktande och ett gott uppförande. Precis som för dagvårdsgruppen är fri lek en viktig punkt på den förberedande gruppens dagliga schema, eftersom det är ett naturligt sätt för barnen att utveckla sina sociala såväl som andra färdigheter.

 

Förskole- och förstaklassisters grupper (Tigers), 6-7 år

  • Förskolegrupp (7:00-17:00) inkluderar morgonmål, lunch och mellanmål
  • Förskolegrupp och förstaklassister (12:30-17:00) inkluderar mellanmålVår eftermiddagsgrupp börjar direkt efter skolan, för att ge barnen en möjlighet att tillbringa sin eftermiddag på ett tryggt sätt under vuxnas övervakning och i sällskap av andra barn. Borgå Engelskspråkiga Lekskola förser också förskoleelever och förstaklassister med aktiviteter i en engelskspråkig miljö. De flesta av förskoleeleverna har väldigt enkla baskunskaper i engelska; till exempel hälsningar som "Hello" och "Goodbye!" eller slogans som de har hört på resor eller i media. Våra veckoteman och aktiviteter som består av olika sorters projektarbeten (teater, vetenskap, robotar) såväl som konst och småslöjd, musik (rytmer, sånger, danser), sport och fri lek – bidrar alla till att utveckla barnens engelska språkfärdigheter. Vi spenderar också varje dag tid utomhus med olika lekar.Våra lärare talar bara engelska med barnen och uppmuntrar dem att använda sig av sin nyförvärvade engelska. Var vänlig och lägg märke till att barnen som gått i våra Lekskola grupper innan förskolan står först i kö när det gäller ansökan till eftermiddagsgrupperna.
     
 The English Club för barn i åldern 7  
Den engelskspråkiga klubben böjar i mitten av augusti och ordnas varje onsdag kväll kl.16:30-17:30 under två terminer -- höst och vår. Den här klubben är för barn med lite eller ingen tidigare kunskap i engelska men är intresserade av att utveckla sina engelskafärdigheter. Barnen följer ett huvudtema varje termin och genom sång, konst, pyssel och lekar introduceras de till nya engelska ord som hjälper dem att utveckla och upprätthålla sin engelska. 

 

 

 

Powered by Aava 3