Opetussuunnitelma

Kielikylpyohjelma: Kuinka se toimii

Suomessa käytetään monia kielikylpyopetusmenetelmiä. Porvoon Englanninkielisessä Päiväkodissa käytetään varhaista täydellistä kielikylpyohjelmaa. Tässä opetusmenetelmässä lapsen päivittäinen oppiminen toteutetaan kokonaan englannin kielellä. Kielen oppiminen tapahtuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa opettajien ja toisten lasten kanssa leikin, tarinoiden, laulujen, taiteen, urheilun ja muiden oppimistilanteiden lomassa. Varhainen täydellinen kielikylpyohjelma on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi sekä opettaa lapselle toista kieltä että vahvistaa lapsen yleistä kykyä oppia. Lapsille annetaan mahdollisuus puhua suomea, ruotsia tai englantia, mutta heitä kannustetaan osoittamaan englanninkielen ymmärtämistään. Täydellisen kielikylvyn tilanteissa opettajat ovat maltillisia ja käyttävät luovasti erilaisia tapoja varmistaakseen ymmärtämisen. Varhaisen täydellisen kielikylpyohjelman päämääränä on rohkaista lapsia käyttämään englannin kieltä tilanteissa, joilla on heille henkilökohtaista merkitystä; eli kysyminen, kertominen, tunteiden ilmaisu ja tarpeistaan puhuminen toisilleen ja aikuisille.

 

Opetussuunnitelma ja varhaiskasvatus

Porvoon Englanninkielinen Päiväkoti noudattaa samoja kasvatusperiaatteita kuin muutkin päivähoitoa tarjoavat tahot Porvoossa, mutta englanniksi. Ammattitaitoiset opettajamme suunnittelevat lasten päivittäiset toiminnot huomioiden kielitaidon kehityksen. Päiväkotimme huolehtii myös lapsille turvallisesta kasvuympäristöstä, niin että heillä on tilaa ja mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä sosiaalisesti, fyysisesti ja tunnetaitojensa puolesta samalla kun heidän itsetuntonsa ja iloa tuottava oppimisensa vahvistuu. Vanhempain ja opettajien keskustelutuokioita pidetään kahdesti vuodessa syys- ja kevätlukukaudella, jossa seurataan lapsen kehitystä.

 

Kielikylpyohjelma ja vanhempien rooli

Suomessa annetun varhaiskasvatusta koskevan ohjeistuksen mukaan omalla perheellä on ensisijainen vastuu lapsen oman kielen ja kulttuurin säilymisestä silloin, kun lapsi osallistuu toimintaan, jossa käytetty kieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Suomen ja ruotsin kieltä ei opeteta Porvoon Englanninkielisessä Päiväkodissa . Kuitenkin on tärkeää, että toisen kielen oppimisen aikana lapsen varsinaista äidinkielen oppimista tuetaan samanaikaisesti kotona. Materiaalia suomen- tai ruotsinkielen kehitykseen saa ohjaavalta opettajalta pyynnöstä.

Lukuvuosi

Porvoon Englanninkielinen Päiväkoti on auki elokuun alusta juhannukseen. Olemme suljettuna viisi viikkoa kesällä ja nämä päivämäärät ilmoitetaan vuosittain. Olemme suljettuna myös jouluna ja uutena vuotena samoin kuin talvilomaviikon aikana. Kielikylpyohjelmassamme otamme huomioon kaikki suomalaiset juhlapäivät lukuvuoden aikana, sekä muutamia erityisiä juhlia englantia puhuvista maista. Pidämme Porvoon Englanninkielisessä Päiväkodissa myös oman perhejuhlamme joulun kunniaksi ja lukukauden päättymisen johdosta. 

Powered by Aava 3