Ryhmät

Päivähoitoryhmät

Pandat (1-3 v.)

Nallekarhut (4-5 v.)

Esikoulu ja lltapäiväryhmä

Tiikerit (6-7 v.)

Kerho

 

English Club (4-8 v.)

 

Päivähoitoryhmä (Pandat), 1-3 -vuotiaat
• 9 h (7:00-17:00) sisältää aamiaisen, lounaan ja välipalan (5 pv)
• 9 h (7:00-17:00) sisältää aamiaisen, lounaan ja välipalan (4 pv)

 

Lapsesi ensimmäinen hieno kokemus englannin kielestä alkaa 1 (2) -vuotiaana päivähoitoryhmästä Porvoon Englanninkielisessä Päiväkodissa. Heidän seikkailunsa alkaa kielikylpyohjelman avulla päivittäisistä rutiineista, missä on mukana musiikkia, loruja, tarinoita, käsitöitä, pienryhmäopetusta ja mikä tärkeintä leikkiä. Pandat oppivat olemaan ryhmän jäseniä, saamaan uusia ystäviä ja jakamaan asioita. Heidän yksilöllisyyttään tuetaan ikään sopivalla tavalla, joka auttaa heitä myös kartuttamaan sanavarastoa. Lisäksi toisen vuoden jatkavat lapset "auttavat" vasta-alkajia tottumaan uuteen kieleen. Pandojen oppimiskokemukset perustuvat kuukausi- ja viikkoteemoihin. Viikon aihepiiriin liittyviä sanoja opetetaan ja vahvistetaan viikon aikana ja sen jälkeenkin. Ryhmässä opitaan leikin avulla. Lapset saavat tarpeeksi aikaa, tilaa, tukea ja kaikkinaista apua, mikä edesauttaa ja takaa jokaiselle lapselle turvallisen tilanteen kasvaa yksilönä ja yhteisönsä vastuullisena jäsenenä. 

 

Valmistava ryhmä (Nallekarhut), 4-5 -vuotiaat
• 9 h (7:00-17:00) sisältää aamiaisen, lounaan ja välipalan (5 pv)
• 9 h (7:00-17:00) sisältää aamiaisen, lounaan ja välipalan (4 pv)

 

Lapset jatkavat päivähoitoryhmän (Pandat) jälkeen ja / tai aloittavat valmistavassa ryhmässä ( Nallekarhut) 4 tai 5 vuotiaina. Kuten päivähoitoryhmässä, valmistavan ryhmän opettajat käyttävät vain englannin kieltä kommunikoidessaan lasten kanssa ja lapsia rohkaistaan käyttämään omaa englannin kielen taitoaan käytännössä. 
Päivittäiset rutiinit sekä opetus ja toiminta kannustavat lapsia havainnoimaan ympäristöään käyttämällä kaikkia aistejaan; näkö, kuulo, haju, maku ja tunto auttavat heitä saamaan lisää sanastoa. Monissa toiminnoissa jaamme ryhmän kahteen pienempään ryhmään pystyäksemme antamaan enemmän huomiota jokaiselle lapselle. Pienemmät ryhmät antavat lapsille paremmat mahdollisuudet keskittyä omaan työhönsä ja oppimiseen. Toisen vuoden jatkavat lapset "auttavat" pienempiä käyttämään kielitaitoaan. Nallekarhuille opetetaan perusarvot kuten erilaisuuden hyväksyminen, toisten huomioon ottaminen ja hyvät tavat. Ja kuten päivähoitoryhmässä vapaa leikki on olennainen osa valmistavan ryhmän  päivittäistä touhua, koska se tarjoaa luonnollisen tavan kehittää sekä sosiaalisia että muita taitoja.

 

Tiikerit, 6-7 -vuotiaat

• Esikouluryhmä (7:00–17:00) sisältää aamiaisen, lounaan ja välipalan
• Esikoulun  iltapäiväryhmä (12:30–17:00) sisältää välipalan 

Esikouluryhmämme noudattaa Suomen kielen opetuksessa samaa opetussuunnitelmaa ja tavoitteita kuin kunnallinen opetussuunnitelma. Englanninkielinen painotus tapahtuu päivittäisissä  toiminnoissa, rutiineissa sekä viikottaisten teemojen kautta.  Iltapäiväryhmämme aloittaa iltapäivällä heti esikouluryhmämme jälkeen erilaisilla aktiviteeteilla, jolloin esikouluryhmäläisillä on mahdollisuus viettää iltapäivä turvallisesti aikuisen valvonnassa ja toisten lasten seurassa englanninkielisessä ympäristössä. Yleensä uusilla esikoululaisilla englannin kielen taidot ovat vielä vähäiset esim. tervehtiminen  "Hei" ja "Hyvästi!"  sujuu tai he ovat kuulleet joitakin sanontoja matkoilla tai median välityksellä. Viikoittaiset teemamme ja toimintamme, jotka koostuvat erilaisista projektitöistä (teatteri, tiede, robotit) kuten myös taide, käsityö, musiikki (loruja, lauluja, tanssia), urheilu ja vapaa leikki - kaikki auttavat heitä kehittämään englanninkielen taitojaan. Vietämme aikaa myös ulkona leikkien päivittäin. Opettajamme puhuvat vain englantia lasten kanssa ja kannustavat heitä käyttämään kehittymässä olevaa englannin kielen taitoaan. 
Huomaa, että lapset, jotka ovat osallistuneet Porvoon Englanninkielisen Päiväkodin ryhmiin ennen esikoulua ovat etusijalla haettaessa esikoulu- ja iltapäiväryhmään. 
     
 

 

English Club 4-8 -vuotiaille lapsille

Englanninkielinen kerho vasta-alkajille alkaa elokuun puolivälissä ja toimii syys- ja kevätlukukaudella viikoittain keskiviikko-iltaisin klo 16:30–17:30. Tämä kerho on tarkoitettu lapsille, joilla ei ole tai on jo jonkinlaisia englannin kielen taitoja ja halua kehittää taitojaan lisää. Kerholaisten opetus seuraa kunkin lukukauden pääteemoja. Laulujen, taiteen, käsitöiden ja pelien kautta oppitaan uusia englannin kielen sanoja, mikä auttaa kehittymään ja ylläpitämään englannin kielen taitoja. 

Powered by Aava 3