Undervisningsplan

Språkfördjupning: Hur det går till

 I Finland används olika metoder. Borgå Engelskspråkiga Lekskola använder sig av en tidig totalfördjupning i språket. Genom den här inlärningsmetoden får barnen hela sin dagliga undervisningsupplevelse enbart på engelska. Språkinlärningen sker genom den dagliga interaktionen mellan lärare och barn, och genom lekar, sagor, sånger, konst, sport och andra lärorika aktiviteter. Tidig total språkfördjupning har inte bara visat sig vara ett effektivt sätt att lära ut ett annat språk till ett barn, utan stärker också barnets allmänna inlärningsförmåga. Barnen ges möjlighet att tala finska, svenska eller engelska men uppmuntras att använda sig av sin språkförståelse och sina färdigheter i engelska. Lärarna i en miljö av total språkfördjupning är tålmodiga och kreativa, och använder sig av olika sätt för att försäkra sig om att bli förstådda. Syftet med tidig total språkfördjupning är att uppmuntra barnen att använda det engelska språket i situationer som är meningsfulla på ett personligt plan för dem; det vill säga genom att fråga, meddela och uttrycka känslor och behov när de kommunicerar med jämnåriga eller vuxna.  

Undervisningsplan och utbildning i den tidiga barndomen

Borgå Engelskspråkiga Lekskola följer samma utbildningsprinciper som de andra dagvårdstjänsterna i Borgå, men på engelska. De dagliga aktiviteterna, planerade av våra professionella lärare, är viktiga för språkutvecklingen men vårt Leksola erbjuder också barnen en trygg miljö där de har utrymme och möjlighet att växa och utvecklas socialt, fysiskt och emotionellt, samtidigt som de bygger upp sitt självförtroende och njuter av att lära sig. Samtal mellan föräldrar och lärare hålls två gånger i året, under höstterminen och vårterminen, för att följa med barnets enskilda framsteg. 

Språkfördjupning och föräldrarnas roll

Enligt riktlinjerna för Early Childhood Education and Care i Finland (ECEC), ligger huvudansvaret för bibehållandet och utvecklandet av barnets egna språk och kultur hos familjen, när barnet deltar i aktiviteter där huvudspråket inte är finska eller svenska. Finska och svenska lärs inte ut i Borgå Engelskspråkiga Lekskola. Däremot är det viktigt att samtidigt som barnet lär sig det andra språket, får det stöd i inlärningen av modersmålet där hemma. Referensmaterial om språkutveckling i finska eller svenska kan fås avföreståndaren på begäran.

Skolåret

Borgå Engelskspråkiga Lekskola har öppet från början av augusti till midsommar. Vi har stängt under fem veckor på sommaren och dessa datum meddelas årligen. Vi har stängt under jul och nyår och även under sportlovet. Vår läroplan innefattar firandet av alla finländska högtider under läsåret, såväl som några speciella engelska högtider från olika engelskspråkiga länder. Till julens och terminsavslutningens ära ordnar vi också vår egen Borgå Engelskspråkiga Lekskola familjefest. 

Powered by Aava 3