Avgifter

  • Våra avgifter är de samma som andra daghems i Borgå. Precis som bestämt av Borgå stad, betalar foräldrarna mellan 0 - 295 euro med servicesedeln enligt deras inkomstnivå. Varje familj som bor i Borgå har rätt att få servicesedeln.
  • OBS! Ansökande till Borgå Engelskspråkiga Daghems dagvård och förskola måste fylla i förutom Borgå Engelskspråkiga Daghems egen dagvårdsansökan, även Borgå stads dagvårdsansökan. Alla barns dagvårdsplats kräver ett positivt beslut för stadens servicesedel. Dagvårdsansökan här>>
  • Borgå Engelskspråkiga Lekskolas förskoleavgifter för förmiddagen är täckta av servicesedeln och inkluderar eftermiddagens vårdavgifter.
  • Borgå Engelskspråkigas "English Club"- avgifter täcks inte av servicesedeln

 

Avgifter 1.8.2023

Dagvårdsalternativ Tid Inkluderar Avgift
10h (5 dagar) 07:00-17:00 Morgonmål, lunch, mellanmål Servicesedel
10h (4 dagar) 07:00-17:00 Morgonmål, lunch, mellanmål Servicesedel
Förskola (Afternoon only) 12:30-17:00 Mellanmål Servicesedel
       
English Club 16:30-17:30 Material 150€/termin
(15 gånger)

 

Var vänlig och lägg märke till att Borgå Engelskspråkiga Lekskola är en icke-vinstbringande familje- och samhällsunderstödande organisation. Alla avgifter och bidrag används till upprätthållandet av skolbyggnaden, området, personal, material och tillbehör.

* Vårt bankkontonummer är FI25 5358 0620 3371 02

 

Powered by Aava 3