Personal

Alla våra lärare är certifierade i Finland eller utomlands. Lärarna ansvarar för en komplett språkundervisning, engelsk utbildning och omhändertagande av barnen. Lärarna talar enbart engelska med barnen och sinsemellan.

 

För tillfället har vi i PEP två stycken finskspråkiga barnträdgårdslärare, två engelskalärare med engelska på modersmålsnivå, varav en även talar svenska på modersmålsnivå. Vår personal inkluderar även en daghemsföreståndare, en städansvarig och två stycken dagvårdsassistenter varav en har svenska som modersmål.  

 

Powered by Aava 3