Personal

Alla våra lärare är certifierade i Finland eller utomlands. Lärarna ansvarar för en komplett språkundervisning, engelsk utbildning och omhändertagande av barnen. Lärarna talar enbart engelska med barnen och sinsemellan.

 

För tillfället har vi i PEP finskspråkiga barnträdgårdslärare och engelskalärare med engelska på modersmålsnivå. Vår personal inkluderar även en daghemsföreståndare, en städansvarig och dagvårdsassistenter varav en har svenska som modersmål.  

 

Powered by Aava 3