Dagliga rutiner

07:00 - 08:15 Välkommen. Tofflor, tyst lek: (Modellera, spel & pussel, färgläggning, lego, bygga med klossar, böcker…)
07:30 - 08:15 Morgonmål (lämna barnen senast 08:05)
08:15  Fri lek
09:30 - 10:00 Smågrupp 1 och 2: Cirkelstund, veckoaktivitet
10:00 - 11:00 Utelek
10:45 - 12:30 Lunch
11:15 - 13:45 Stilla stund eller tupplur
13:45 - 14:45 Fri lek
14:00 - 15:15 Mellanmål
15:00 - 15:30 Eftermiddagens cirkelstund/aktivitet
15:30 - 17:00 Utelek
17:00 Hem

 

Om dagliga rutiner och veckoaktiviteter

I en språkfördjupande miljö bidrar de dagliga rutinerna till att skapa en känsla av trygghet för barnet. Genom att kunna förutse och följa med vad som kommer att hända till nästa, lär sig barnet snart att behärska ordförrådet som associeras till rutinerna, först genom att lyssna och sedan genom att så småningom prata eller dela sina behov. De dagliga rutinerna är planerade aktiviteter som till exempel cirkelstund, sport, småslöjd, läshörna, musik, måltider, utelek, tupplur eller stilla stund och fri lek. När det gäller planerade aktiviteter placeras barnen enligt ålder i små grupper (med högst sju barn per grupp), i vilka det är möjligt att stöda dem individuellt. 

 

Veckoaktiviteterna stöder månatliga teman som till exempel familj, djur, årstider, saker som rör sig etc.Dessa teman förser barnen med många roliga och kreativa sätt att lära sig engelska.Temaord lärs ut och stärks under den veckan och framöver.

 

Powered by Aava 3